KO SMO MI?


VUK PORESKI ADVOKATI je nezavisna advokatska kancelarija, koja postoji od 2011. godine. Prva je advokatska kancelarija u Republici Srbiji osnovana sa ciljem pružanja pravne podrške prevashodno u oblasti poreza, međutim vremenom se delatnost kancelarije značajno proširila, tako da sada obuhvata kompletan pravni i poreski servis kroz objedinjenu advokatsku podršku najvećim poslovnim organizacijama.

Danas je to dinamična, ambiciozna i inovativna advokatska kancelarija koju čini tim iskusnih advokata, koji svojim znanjem, veštinama i pristupom omogućavaju klijentima da u potpunosti ostvare i zaštite svoja prava i interese.

Ključ uspeha se zasniva prevashodno na stručnosti i pouzdanosti našeg tima koji je zadobio poverenje klijenata.