Privredni odnosi Ruske Federacije i Republike Srbije u 2022. godini

Autor: advokati Advokatske kancelarije „VUK Poreski Advokati“

Datum: 09. maj 2022. godine

S obzirom na to da Republika Srbija nije uvela ekonomske sankcije Ruskoj Federaciji, poslovanje između navedenih država se nesmetano odvija, u skladu dugogodišnjim dobrim poslovnim i političkim odnosima.

U poslednjih nekoliko meseci je u Republici Srbiji registrovano preko 300 privrednih društava i preduzetnika čiji su osnivači iz Ruske Federacije, što potvrđuje da Republika Srbija predstavlja jednu od retkih, ako ne i jedinu državu u Evropi koja može da pruži adekvatne uslove za rad državljanima i kompanijama iz Ruske Federacije. Navedeni broj registrovanih firmi čini oko 25% od ukupnog broja svih aktivnih pravnih lica čiji su osnivači iz Ruske Federacije. Postoje podaci i da je više od polovine ovih novoosnovanih privrednih društava/preduzetnika registrovano za obavljanje delatnosti računarskog programiranja.

Takođe je došlo do naglog porasta otvaranja nerezidentnih računa u srpskim poslovnim bankama od strane državljana Ruske Federacije, na koji može da se prenese gotovina u iznosu do 10.000 evra bez obaveze dokazivanja o poreklu novca. Jedan od razloga nagle ekspanzije privrednih delatnosti od strane državljana Ruske Federacije je i taj da Republika Srbija nesmetano posluje u sistemu međunarodnih plaćanja SWIFT.

Slobodna trgovina robom u preferencijalnom režimu između Republike Srbije i Ruske Federacije se odvija na osnovu bilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini koji je u primeni od 19. maja 2001. godine, kao i na osnovu Sporazuma o slobodnoj trgovini zaključenog sa Evroazijskom ekonomskom unijom, koju čine Belorusija, Jermenija, Kazahstan, Kirgiska Republika i Ruska Federacija. Sa druge strane, između Republike Srbije i Evropske Unije je takođe u primeni Sporazum o slobodnoj trgovini počev od 01. septembra 2013. godine, što sve zajedno predstavlja veoma efikasan i sveobuhvatan pravni okvir za međunarodnu trgovinu robom u preferencijalnom režimu na predmetnim tržištima.

Takođe, između Republike Srbije i Ruske Federacije se počev od 01. januara 1998. godine primenjuje Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, kojim su propisane brojne poreske beneficije za poslovanje koje se odvija na relaciji između Ruske Federacije i Republike Srbije.

Potencijalna brzina promene tokova u narednom periodu nas obavezuje da pomno pratimo dešavanja u vezi sa položajem i poslovanjem državljana i pravnih lica Ruske Federacije u Republici Srbiji.