Sporazum Srbije i SAD o primeni FATCA propisa

Autor: Advokat Todorović A. Aleksandra, Advokatska kancelarija „Vuk Poreski Advokati“

Datum: 27. januar 2020. godine

Narodna skupština Republike Srbije je 23. decembra 2019. godine usvojila Zakon kojim se potvrđuje Sporazum sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), zaključen 10. aprila 2019. godine sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa (Foreign Account Tax Compliance Act), donetih u cilju borbe protiv utaje poreza (u daljem tekstu: „Sporazum“). Ovim propisima se predviđa da strane finansijske institucije ili drugi finansijski posrednici učestvuju putem izveštavanja u sprečavanju izbegavanja plaćanja poreza od strane američkih državljana ili rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u neameričkim institucijama i na stranim računima.

Srbija će, kao partnerska jurisdikcija u skladu sa Sporazumom, jednom godišnje, a za prethodnu godinu, da dostavlja podatke nadležnim organima SAD za državljane SAD koji svoja finansijska sredstva drže u finansijskim institucijama u Republici Srbiji. Informacije će se prikupljati i razmenjivati za 2014. i sve naredne godine u roku od devet (9) meseci po isteku kalendarske godine na koje se te informacije odnose, odnosno do kraja septembra tekuće godine za prethodnu godinu. Nadležna institucija Republike Srbije za dostavljanje podataka je Uprava za sprečavanje pranja novca, dok je nadležna institucija SAD za prijem istih Sekretar trezora SAD ili drugo lice koje on odredi.

Prikupljaće se informacije u vezi sa svim finansijskim računima koji podležu izveštavanju nadležnom organu u SAD, i to: ime, adresa i poreski identifikacioni broj (PIB) svakog određenog lica iz SAD, broj računa, naziv i identifikacioni broj finansijske institucije Republike Srbije koja izveštava, bruto iznos kamate, dividendi i bruto iznos drugih generisanih prihoda, ukupan bruto prihod od prodaje ili otkupa imovine, uplaćen ili odobren po računu tokom kalendarske godine.

Kao imaoci računa kod finansijskih institucija mogu biti identifikovani državljani SAD, odnosno fizička lica rezidenti SAD, partnerstva ili korporacije organizovane u SAD ili u skladu sa zakonima SAD ili bilo koje od njenih saveznih država.

Informacije dostavljene nadležnim organima SAD tretiraće se kao poverljive i biće ih moguće obelodaniti jedino nadležnim organima SAD zaduženim za procenu, naplatu ili sprovođenje prinudne naplate, krivično gonjenje ili odlučivanje po žalbama u vezi sa saveznim porezom SAD, odnosno za nadzor navedenih funkcija, a koji nadležni organi će da koriste date informacije isključivo u navedene svrhe.

Sporazum je stupio na snagu 08. januara 2020. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020 od 5. februara 2020. godine.